गुरुवार, १२ जून, २००८

आजी

आजी मी तुझ्याशी खेळेन गं ॥धृ.॥
हंड्यावर तपेलं, चुलीवर पातेलं
तुझं माझं घरकुल मी मांडेन गं ॥१॥
दाण्याचा लाडू, गुळाची पोळी
पोह्यांचा भात तुला शिकवेन गं ॥२॥
भराभरा जेवेन, ऑफीसला जाईन
येताना खाऊ तुला मी आणेन गं ॥३॥
रात्र काढू गंमतीची, गोष्ट सांग राजाची
तुझ्या कुशीत मी झोपेन गं ॥४॥

- अनामिका.